Γιατί να μας διαλέξετε

Αποφάσισα να ασχοληθώ με τον Ιατρικό Βελονισμό συνειδητά, όταν βεβαιώθηκα για τη συνεισφορά του στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων.
Και πάντα βέβαια εφαρμόζοντας την κυριότερη αρχή ενός ιατρού, που είναι να αντιμετωπίζει τους ασθενείς του όπως θα ήθελε να αντιμετωπίσουν τον ίδιο όταν βρεθεί στη θέση τους.
Όσον αφορά στις βελόνες, είναι μιας χρήσης, σε συσκευασία η οποία ξεσφραγίζεται μπροστά στον ασθενή. Οι βελόνες έχουν ειδικό “οδηγό”, ώστε να μην υπάρχει επαφή μεταξύ του τμήματος που εισχωρεί στο δέρμα και του χεριού μου.
Τέλος, εφαρμόζονται οι αυστηρότεροι κανόνες αντισηψίας, πριν και μετά από κάθε συνεδρία.

Κουσλόγλου Σαββίνα

Σπουδές
Πτυχίο Ιατρικής
(Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στη Χειρουργική
(Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο)

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Λάρισας. Τομέας Ψυχιατρικής
(Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Πτυχίο Φυσικής
(Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο)

Διετής κύκλος σεμιναρίων Ιατρικού Βελονισμού υπό την αιγίδα του Διεθνούς Συμβουλίου Ιατρικού Βελονισμού (ICMART)